MENSELIJKE HANDELEN BELANGRIJKSTE OORZAAK BEDRIJFSBRANDEN
20 december 2018 

MENSELIJKE HANDELEN BELANGRIJKSTE OORZAAK BEDRIJFSBRANDEN

Menselijke handelen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden. Denk hierbij aan ongelukken als gevolg van verkeerd machinegebruik, brand na het aanrijden van een elektriciteitsvoorziening in het magazijn, het roken van sigaretten en het onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen.

Dat constateert Reaal, na een analyse van brandoorzaken bij bedrijven. Tijdens de Nationale Brandpreventieweken wil de verzekeraar ondernemers met een top-10 van brandoorzaken wijzen op de impact van een bedrijfsbrand en tegelijkertijd het belang benadrukken van goede preventieve maatregelen.

Verouderde stoppenkast
Op basis van de inventarisatie stelt Alex de Langen, Unitmanager Schade bij Reaal, vast Menselijke handelen is een van de grootse bedreiging van de bedrijfscontinuïteit in het midden- en kleinbedrijf, stelt vast. “Bij schade door brand komen veel bedrijven stil te liggen en uiteindelijk gaat 50% van de bedrijven zelfs failliet.”

Na menselijk falen, komt brand als gevolg van ‘elektra’ als belangrijkste brandoorzaak naar boven. Deze branden ontstaan volgens De Langen vaak na kortsluiting in verouderde stoppenkasten, maar ook in stopcontacten; bijvoorbeeld door kwalitatief slechte of beschadigde opladers of het onnodig aan laten staan van apparatuur.

Verder kijken dan het eigen pand
Top 10 brandoorzaken in het MKB volgens Reaal:

Menselijk handelen
Brand Elektra
Brandstichting
Brand Naburig
Bliksem
Hennep
Brand Broei
Brand Dakdekken
Montagefouten o.a. zonnepanelen
Overige en onbekend
Wat opvalt in de top 10 is dat veel branden ontstaan door ‘externe’ factoren; bijvoorbeeld brand in of bij een naburig pand, maar ook door brandstichting, inbraak of bliksem. De Langen: “Je kan als ondernemer dus nog zo voorzichtig zijn, je bent toch vaak nog afhankelijk van andere mensen of factoren om je heen. Het is belangrijk dat ondernemers zich hiervan bewust worden. Kijk daarom verder dan je eigen pand en bespreek mogelijke risico’s met aangrenzende ondernemers en/of omwonenden. Vaak zijn er gezamenlijk goede oplossingen te realiseren die veel ellende kunnen voorkomen.”

Preventieve maatregelen
Op de website geeft Reaal enkele belangrijke tips waarmee een brand voorkomen kan worden. Met veel van deze maatregelen kan een onderneming direct starten, zonder extra kosten.

Bron: InFinance

Over de schrijver
Reactie plaatsen