NHG VERLAAGT BORGTOCHTPROVISIE

De borgtochtprovisie voor een hypotheek met NHG-premie wordt in 2019 verlaagd van 1 naar 0,9% . Daarmee wordt volgens directeur Arjen Gielen een eerste stap gezet naar een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt. De kostengrens is vastgesteld op 290.000 euro.

Gielen: “NHG zet in op een premie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt. Niet te veel omhoog in slechte tijden om toegang tot de woningmarkt niet onnodig af te remmen, en mede daarom ook niet te veel omlaag in goede tijden om zo een buffer voor slechtere tijden te kunnen opbouwen.”

Nieuwe systematiek
Daartoe ontwikkelt NHG een nieuwe systematiek om een langetermijnpremie te kunnen bepalen. Het reguliere onderzoek dat NHG jaarlijks laat verrichten door een onafhankelijke actuaris geeft indicatie voor wat de premie zou moeten zijn om de toekomstige verliesdeclaraties van NHG-garanties met een voldoende hoge mate van zekerheid uit te kunnen betalen.

Ollongren
Gielen: “Op basis van dit onderzoek, en met de inzichten uit de nieuwe systematiek, hebben we bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgesteld om de premie voor 2019 te verlagen. De ontwikkeling van de systematiek is nog niet afgerond, doordat er additionele vragen aan NHG zijn gesteld. Daarom hebben we het besluit genomen om de premie komende jaar in een eerste stap naar 0,9% te verlagen en de gesprekken over de systematiek voort te zetten. De minister heeft hiermee ingestemd. NHG zet daarbij in op een verdere verlaging van de premie.”

Bron: InFinance

Over de schrijver
Reactie plaatsen