VERBOD OP ASBESTDAKEN JAAR UITGESTELD
20 december 2018 

VERBOD OP ASBESTDAKEN JAAR UITGESTELD

Als gevolg van een motie in de Tweede Kamer gaat het verbod op asbestdaken niet begin maar eind 2024 in. De Tweede Kamer heeft ook een evaluatiemoment bedongen: het ministerie moet voor 2022 aangeven hoe het staat met de sanering.

De NVM zegt “in de praktijk nog veel problemen bij de sanering van asbest te zien, zeker wanneer dit niet gepaard gaat met voldoende financieringsmogelijkheden. Het is goed dat de Tweede Kamer dit probleem onderkent. In 2022 zal moeten blijken of deze problemen voldoende zijn opgelost”.

Vereniging Eigen Huis vindt het “positief dat de Tweede Kamer van mening is dat het asbestdakenverbod voor huiseigenaren uitvoerbaar en betaalbaar moet zijn. Dat de staatssecretaris dit onderkent en hiervoor enkele toezeggingen doet, vinden wij niet meer dan een noodzakelijke voorwaarde”.

De Tweede Kamer wil dat het kabinet een landelijk asbestfonds onderzoekt voor mensen die de sanering niet kunnen financieren. Ook is de vraag hoe de sanering kan worden gecombineerd met verduurzaming.

Bron: VVP

Over de schrijver
Reactie plaatsen